NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
541 Karlstad

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 101 0.6% 26 0.2% . . 3 0.0% . . . . 1 0.0% 16067 99.2% 16198 100.0%
ASCUS 34 6.9% 108 21.9% . . 53 10.8% 1 0.2% 3 0.6% 5 1.0% 289 58.6% 493 100.0%
CIN1 39 11.3% 124 35.8% . . 55 15.9% 2 0.6% . . . . 126 36.4% 346 100.0%
Körtelcellsatypi 4 30.8% 5 38.5% . . . . 2 15.4% 1 7.7% . . 1 7.7% 13 100.0%
Atypi av oklar celltyp 2 28.6% 3 42.9% . . 1 14.3% . . 1 14.3% . . . . 7 100.0%
ASC-H 2 10.5% 7 36.8% . . 9 47.4% 1 5.3% . . . . . . 19 100.0%
CIN3 1 0.6% 30 16.6% . . 134 74.0% 7 3.9% 3 1.7% . . 6 3.3% 181 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 25.0% 1 25.0% 2 50.0% . . . . 4 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . . . 1 100.0% . . . . . . 1 100.0%
Total 183 1.1% 303 1.8% . . 256 1.5% 15 0.1% 10 0.1% 6 0.0% 16489 95.5% 17262 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81403