NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
621 Sundsvall

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 59 0.4% 2 0.0% . . 2 0.0% . . . . 2 0.0% 13147 99.5% 13212 100.0%
ASCUS 86 14.6% 40 6.8% . . 39 6.6% . . 2 0.3% 2 0.3% 422 71.4% 591 100.0%
CIN1 57 29.4% 37 19.1% 1 0.5% 36 18.6% 2 1.0% . . . . 61 31.4% 194 100.0%
Körtelcellsatypi 18 75.0% . . . . . . 2 8.3% . . . . 4 16.7% 24 100.0%
Atypi av oklar celltyp 15 57.7% 4 15.4% . . 4 15.4% 2 7.7% 1 3.8% . . . . 26 100.0%
ASC-H 5 18.5% 1 3.7% . . 20 74.1% . . . . . . 1 3.7% 27 100.0%
CIN2 11 26.2% 2 4.8% . . 29 69.0% . . . . . . . . 42 100.0%
CIN3 1 3.7% 1 3.7% . . 23 85.2% . . 2 7.4% . . . . 27 100.0%
Adenocarcinom . . . . . . 1 100.0% . . . . . . . . 1 100.0%
Skivepitelcancer . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Total 252 1.8% 87 0.6% 1 0.0% 155 1.1% 6 0.0% 6 0.0% 4 0.0% 13635 96.4% 14146 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin
Cancer:
M80703, M81401