NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2017
631 Jämtland

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 44 0.7% 1 0.0% . . . . . . . . . . 6210 99.3% 6255 100.0%
ASCUS 38 14.4% 31 11.8% . . 25 9.5% . . . . 2 0.8% 167 63.5% 263 100.0%
CIN1 18 18.8% 27 28.1% . . 28 29.2% . . 1 1.0% 2 2.1% 20 20.8% 96 100.0%
Körtelcellsatypi 5 55.6% 3 33.3% . . . . 1 11.1% . . . . . . 9 100.0%
Atypi av oklar celltyp . . . . . . . . . . . . . . 2 100.0% 2 100.0%
ASC-H 1 6.7% . . . . 14 93.3% . . . . . . . . 15 100.0%
CIN3 5 11.4% 2 4.5% . . 33 75.0% . . . . 1 2.3% 3 6.8% 44 100.0%
Total 111 1.7% 64 1.0% . . 100 1.5% 1 0.0% 1 0.0% 5 0.1% 6402 95.8% 6684 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder
i kategorin
Cancer:
M80703