NKCx Histopatologiskt utfall* inom 12 månader efter cervixcytologi från 2015
Hela Riket

  Benignt CIN1 CIN2 CIN3 AIS Cancer Annat PAD Saknas Totalt
Cytologi Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal Andel
Benignt prov 2080 0.5% 138 0.0% 48 0.0% 24 0.0% 1 0.0% 10 0.0% 94 0.0% 433521 99.5% 435916 100.0%
ASCUS 1737 12.6% 1539 11.1% 815 5.9% 707 5.1% 19 0.1% 22 0.2% 368 2.7% 8628 62.4% 13835 100.0%
CIN1 1244 16.7% 1606 21.5% 785 10.5% 700 9.4% 12 0.2% 20 0.3% 328 4.4% 2772 37.1% 7467 100.0%
Körtelcellsatypi 161 35.9% 45 10.0% 37 8.3% 69 15.4% 32 7.1% 22 4.9% 34 7.6% 48 10.7% 448 100.0%
Atypi av oklar celltyp 54 27.3% 19 9.6% 19 9.6% 45 22.7% 4 2.0% 2 1.0% 17 8.6% 38 19.2% 198 100.0%
ASC-H 38 7.2% 75 14.2% 95 18.0% 262 49.5% 7 1.3% 13 2.5% 16 3.0% 23 4.3% 529 100.0%
CIN2 182 7.3% 254 10.2% 676 27.2% 1115 44.8% 19 0.8% 49 2.0% 52 2.1% 140 5.6% 2487 100.0%
CIN3 27 2.1% 31 2.4% 95 7.4% 998 77.8% 25 1.9% 66 5.1% 6 0.5% 35 2.7% 1283 100.0%
Adenocarcinom 4 5.3% 4 5.3% . . 13 17.1% 28 36.8% 20 26.3% 4 5.3% 3 3.9% 76 100.0%
Maligna celler av oklar celltyp . . . . . . 1 50.0% . . 1 50.0% . . . . 2 100.0%
Skivepitelcancer 2 5.4% . . 1 2.7% 15 40.5% . . 17 45.9% . . 2 5.4% 37 100.0%
Total 5529 1.2% 3711 0.8% 2571 0.6% 3949 0.9% 147 0.0% 242 0.1% 919 0.2% 445210 96.3% 462278 100.0%

NOT: Histopatologiskt utfall från T83x medräknat.
Denna lista inkluderar endast EN diagnos (den högst rankade) per person, gäller både Cyt och Pad.

* Harmonisering av klassning av PAD-koder mellan analysregistret och processregistret har utförts. PAD av klass 0 (Icke diagnostiskt, orimlig diagnos) räknas bort och närmast följande PAD räknas istället.
Klasserna 2a,b,c och 3a (misstänkt premalign, premalignt UNS, HPV, misstänkt malign) har sammanförts till 'Annat'.
Processregistrets klass 1 (benignt), 2d (CIN1) och 3b (manifest cancer) har samtliga införts utan undantag. En del koder som förekommer i riket endast utanför processregistrets upptagningsområde har lagts till i de olika kategorierna.
 

Snomed-koder i kategorin Cancer:
M69760, M80009, M80133, M80413, M80703, M80753, M81203, M81401, M81403, M81406, M83803, M84413, M84803, M85603, M88901