NKCx - Cell+Hpv prover 2016 Åldersgrupp 23-60
Cytologi och Mikrobiologi HPV prov inkluderade

Län Antal cellprov Andel inom
organiserad
cellprovtagning (%)
Stockholm 153192 73
Uppsala 27287 64
Södermanland 17141 77
Östergötland 33216 73
Jönköping 21566 76
Kronoberg 10881 71
Kalmar 15305 73
Gotland 3700 69
Blekinge 10314 75
Skåne 100384 53
Halland 21973 70
Västra Götaland 126849 66
Värmland 23480 68
Örebro 21648 77
Västmanland 15859 72
Dalarna 17860 76
Gävleborg 21373 76
Västernorrland 20511 83
Jämtland 8785 70
Västerbotten 17405 71
Norrbotten 14217 72
Hela Landet 702946 69

Uppdaterad 10NOV2017 15:19:46