Andel kvinnor med positiva cellprov och antal obedömbara cellprover

                                 (HPV-test per indikation, år 2020)

 

HPV Diagnoser

Screening HPV

Reflex HPV

Indicerad HPV

(prov med positiv cytologi)

Klartext

Antal

Andel %

Antal

Andel %

Antal

Andel%

HPV negativ

218 103

91,00%

9 166

52,10%

2 556

75,00%

HPV positiv

21 118

8,81%

5 668

32,20%

845

24,80%

Otillräckligt prov

358

0,15%

21

0,12%

7

0,21%

Ej tolkningsbar kod

24

0,01%

466

2,65%

0

0,00%

Antal prov

239 608

17 583

3 409

 

Andelen HPV-negativa prov är som högst för screeningprover (91,0%). Andelen HPV-positiva

prov är högst för reflex HPV (52,1%), följd av indicerad provtagning (24,8%) och  lägst  bland  

screeningprov (8,8%). Andelen otillräckliga prov bland screeningprover har stigit i jämförelse

med förra året (från 0,04% till 0,15%). Det är högre för reflexprover (0,12%). Prov med ej

tolkningsbar kodning redovisas både i HPV och i cytologitabellen för fullständighetens skull.