Andel kvinnor med positiva cellprov och antal obedömbara cellprover

                                 (HPV-test per indikation, år 2022)

 

HPV Diagnoser

Screening HPV

Reflex HPV

Indicerad HPV

(HPV prov med positiv cytologi)

Klartext

Antal

Andel %

Antal

Andel %

Antal

Andel%

HPV negativ

447 464

85,1%

2 309

32,3%

3 425

69,3%

HPV positiv

75 158

14,3%

4 341

60,7%

1 469

29,7%

Otillräckligt prov

2 360

0,45%

3

0,04%

4

0,08%

Ej tolkningsbar kod

4

<0,01%

0

0,0%

0

0,0%

HPV-diagnos saknas

1 016

      0,19%

503

           7,0%

45

   0,91%

Antal prover

526 002

7156

 

4 943

 

Andelen HPV-negativa prov är som högst för dubbelproven (92,6%), som utgjorde en specifik form av screeningprov riktat till kvinnor i 40 års åldern. Rekommendation om dubbelprov utgjorde en säkerhetsåtgärd vid övergången från primär cytologi till primär HPV, den gällde mellan 2015 och 2022 och är nu borttagen. Andelen HPV-negativa screeningprov är 85,1%, 69,3% för de indicerade proven och endast 32,3% vid reflextestning av positiva cytologiprover. Andelen HPV-positiva prov är högst för reflex-HPV (60,7%), följd av indicerad provtagning (29,7%) och sedan av screeningprov (14,3%). Andelen otillräckliga prov är högst bland screeningprover är 0,45%. Nytt för årets redovisning är en separat redovisning av de prover där HPV-diagnos saknas, denna andel är särskilt hög för reflex HPV, efter positiv cytologi (7,0%). Prov med ej tolkningsbar kodning redovisas både i HPV och i cytologitabellen för fullständighetens skull.