Cytologidiagnoser enligt den nationella nomenklaturen per prov år 2020

Diagnosprofil cytologi

Screening cytologi

 Reflex cytologi   (Screening HPV)

    Indicerad cytologi

(Reflex HPV)

Beskrivning

SNOMED

    Antal

Procent

   Antal

 Procent

       Antal

Procent

Ej bedömbart prov

M09010

1 796

1,56%

172

0,81%

2 494

2,38%

Endocervikala celler saknas

M09019

9 393

8,15%

1 355

6,42%

8 387

8,01%

Normalt/ benignt prov

M00110

97 600

84,73%

10 328

48,91%

78 813

75,31%

Lätt skivepitelatypi (ASC-US)

M69710

7 061

6,13%

4 553

21,56%

13 190

12,60%

Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H)

M69719

388

0,34%

433

2,05%

1 651

1,58%

Låggradig intraepitelial skivepitellesion / LSIL

M80770[1]

3 765

3,27%

2 475

11,72%

9 532

9,11%

Höggradig intraepitelial skivepitellesion/ HSIL

M80772[2]

792

0,69%

1036

4,91%

3 021

2,89%

Misstanke om skivepitelcancer

M80701[3]

4

0,00%

11

0,05%

83

0,08%

Körtelcellsatypi

M69720

107

0,09%

131

0,62%

670

0,64%

Adenocarcinom in situ (AIS) eller misstanke om Adenocarcinom

M81401[4]

10

0,01%

44

0,21%

197

0,19%

Atypi i celler av oklar/ annan celltyp

M69700

43

0,04%

27

0,13%

156

0,15%

Maligna celler av oklar celltyp/ annan celltyp

M80009

0

0,00%

0

0,00%

29

0,03%

Ej tolkningsbar

466

0,40%

0

0,00%

290

0,28%

Antal prov

 

  115 183

 

21 118

 

104 656

 

         1 M74006 (CIN1) tillordnades M80770 (LSIL); 2 M74007 (CIN2) och M80702 (CIN3) tillordnades M80772 (HSIL)

          3 M80703 (Skivepitelcancer) tillordnades M80701; 4 M81403 (Adenocarcinom) tillordnades M81401 (misstanke om Adenocarcinom)