Cytologidiagnoser enligt den nationella nomenklaturen per prov år 2021

Diagnosprofil cytologi

Screening cytologi

 Reflex cytologi   (Screening HPV)

    Indicerad cytologi

(Reflex HPV)

Beskrivning

SNOMED

    Antal

Procent

   Antal

 Procent

       Antal

Procent

Ej bedömbart prov

M09010

816

0,86%

227

1,10%

2 932

2,76%

Endocervikala celler saknas

M09019

5 583

5,89%

1 387

6,71%

8 957

8,42%

Normalt/ benignt prov

M00110

66 447

70,1%

10 761

52,1%

79 315

74,6%

Lätt skivepitelatypi (ASC-US)

M69710

6 517

6,88%

4 976

24,1%

12 152

11,4%

Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H)

M69719

444

0,47%

529

2,56%

1 606

1,51%

Låggradig intraepitelial skivepitellesion / LSIL

M80770[1]

3 614

3,81%

2 450

11,9%

8 964

8,43%

Höggradig intraepitelial skivepitellesion/ HSIL

M80772[2]

729

0,77%

900

4,35%

2 379

2,24%

Misstanke om skivepitelcancer

M80701[3]

1

0,00%

5

0,02%

60

0,06%

Körtelcellsatypi

M69720

59

0,06%

183

0,89%

602

0,57%

Adenocarcinom in situ (AIS) eller misstanke om Adenocarcinom

M81401[4]

5

0,01%

36

0,17%

145

0,14%

Atypi i celler av oklar/ annan celltyp

M69700

 

0,00%

 

000%

 

0,00%

Maligna celler av oklar celltyp/ annan celltyp

M80009

31

0,03%

47

0,23%

152

0,14%

Ej tolkningsbar

0

000%

1

0,00%

26

0,02%

Antal prov

 

  94 774

 

20 669

 

106 376

 

         1 M74006 (CIN1) tillordnades M80770 (LSIL); 2 M74007 (CIN2) och M80702 (CIN3) tillordnades M80772 (HSIL)

          3 M80703 (Skivepitelcancer) tillordnades M80701; 4 M81403 (Adenocarcinom) tillordnades M81401 (misstanke om Adenocarcinom)