Cytologidiagnoser enligt den nationella nomenklaturen per prov år 2022

Diagnosprofil cytologi

Screening cytologi

 Reflex cytologi   (Screening HPV)

    Indicerad cytologi

(Reflex HPV)

Beskrivning

SNOMED

    Antal

Procent

   Antal

 Procent

       Antal

Procent

Ej bedömbart prov

M09010

1 232

1,9%

522

1,2%

3 007

2,7%

Endocervikala celler saknas

M09019

3 909

6,0%

3 213

7,6%

11 435

10,4%

Normalt/ benignt prov

M00110

56 784

87,3%

24 010

57,2%

88 593

79,7%

Lätt skivepitelatypi (ASC-US)

M69710

4 367

6,7%

10 669

25,4%

13 885

12,3%

Misstänkt höggradig dysplasi (ASC-H)

M69719

293

0,5%

1 200

2,9%

1 777

1,6%

Låggradig intraepitelial skivepitellesion / LSIL

M80770[1]

2 124

3,3%

6 172

14,7%

9 284

8,1%

Höggradig intraepitelial skivepitellesion/ HSIL

M80772[2]

329

0,5%

1 721

4,1%

2 156

1,9%

Misstanke om skivepitelcancer

M80701[3]

4

<0,01%

28

0,07%

66

0,06%

Körtelcellsatypi

M69720

28

0,04%

292

0,70%

518

0,47%

Adenocarcinom in situ (AIS) eller misstanke om Adenocarcinom

M81401[4]

1

<0,01%

55

0,13%

135

0,12%

Atypi i celler av oklar/ annan celltyp

M69700

17

0,03%

108

0,26%

123

0,11%

Maligna celler av oklar celltyp/ annan celltyp

M80009

0

0,00%

1

<0,01%

18

0,02%

Ej tolkningsbar

57

0,09%

3

<0,01%

30

0,03%

Antal prov

 

65 010

 

42 001

 

111 770

 

         1 M74006 (CIN1) tillordnades M80770 (LSIL); 2 M74007 (CIN2) och M80702 (CIN3) tillordnades M80772 (HSIL)

          3 M80703 (Skivepitelcancer) tillordnades M80701; 4 M81403 (Adenocarcinom) tillordnades M81401 (misstanke om Adenocarcinom)