Diagnosprofil för HPV screeningprov uppdelat i åldersgrupper -  år 2020

 

Åldersgrupp (år)

NEG

POS

EB

EJ

Antal

23–29

2 055 (72,6%)

768 (25,0%)

9 (0,00%)

0 (0,00%)

2 832

30–49

126 963 (89,7%)

14 512 (10,3%)

121 (0,09%)

12 (0,01%)

141 614

50–70

88 412 (93,6%)

5 808 (6,15%)

228 (0,24%)

12 (0,01%)

94 465

 

Som förväntat är andelen HPV-positiva prov kraftig beroende på ålder.