Diagnosprofil för HPV screeningprov uppdelat i åldersgrupper -  år 2021

 

Åldersgrupp (år)

NEG

POS

EB

EJ

Antal

23–29

20 215

(71,9%)

7 798

 (27,7%)

88

(0,31%)

0

(0,00%)

2 8 101

30–49

205 166

 (88,5%)

26 036

(11,2%)

506

 (0,22%)

3

 (0,00%)

231711

50–70

138 168

(91,8%)

11 608

(7,71%)

741

 (0,49%)

1

(0,00%)

150 518

 

Som förväntat är andelen HPV-positiva prov kraftig beroende på ålder.