Diagnosprofil för HPV screeningprov uppdelat i åldersgrupper -  år 2022

 

Ålder

NEG

POS

EB

EJ

Saknas

Antal

23–29 år

49 364 (69,3%)

21 460 (30,1%)

276 (0,39%)

0 (0,00%)

97 (0,14%)

71 197

30–49 år

241 796 (86,6%)

36 226 (13,0%)

781 (0,28%)

0 (0,00%)

499 (0,18%)

279 302

50–70 år

153 166 (89,4%)

            16 616 (9,7)

1 279 (0,75%)

4 (<0,01%)

310 (0,18%)

171 375

 

Som förväntat är andelen HPV-positiva prov kraftig beroende på ålder.