Antal självprov per år (2019 och 2020) och region

 

År

2019

2020

 

Region

               Totalt

Screening

Långtidsuteblivare

     Totalt

Screening

Långtids-uteblivare

 

 

 

 

                Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

 

Stockholm

3 331

97

2,90%

2 892

86,80%

5666

149

2,60%

4 137

73,00%

 

Östergötland

-

-

-

996

118

11,80%

440

44,20%

 

Jönköping

-

-

 

-

 

259

81

31,30%

124

47,90%

 

Skåne

7 231

1 725

23,90%

1 240

17,10%

12 089

5 892

48,70%

1 101

9,10%

 

Västra Götaland

363

131

36,10%

50

13,80%

648

255

39,40%

163

63,90%

Alla regioner

10 925

1 953

17,90%

4 182

38,30%

19 658

6 495

33,00%

5 965

30,30%