Antal självprov per år (2020 och 2021) och region

 

År

2020

 

 

 

 

2021

 

 

 

 

Region

Totalt

Screening

 

Långtids- uteblivare

Totalt

Screening

 

Långtids- uteblivare

 

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

Stockholm

5666

149

2,6%

4 137

73,0%

130 893

60 529

46%

8 023

6%

Östergötland

996

118

11,8%

440

44,2%

7 473

2 871

38%

281

4%

Jönköping

259

81

31,3%

124

47,9%

-

-

-

-

-

Skåne

12 089

5 892

48,7%

1 101

9,1%

39 783

17 182

43%

1 639

4%

Västra Götaland

648

255

39,4%

163

63,9%

435

107

25%

201

46%

Jämtland/ Härjedalen

-

-

-

-

-

62

11

18%

30

48%

Västerbotten

-

-

-

-

-

1 743

241

14%

1 048

60%

Alla regioner

19 658

6 495

33,0%

5 965

30,3%