Antal självprov per år (2021 och 2022) och region

 

År

2021

 

 

 

 

2022

 

 

 

 

Region

Totalt

Screening

 

Långtids- uteblivare

Totalt

Screening

 

Långtids- uteblivare

 

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

Stockholm

130 893

64 346

49%

8 023

6%

121 391

60 561

48%

4 255

4%

Östergötland

9 335

3 880

42%

310

3%

15 677

7 106

46%

456

3%

Skåne

39 783

17 414

44%

1 639

4%

61 394

34 439

61%

1 547

3%

Västra Götaland

18 322

10 505

57%

778

4%

24 888

12 582

50%

541

2%

Örebro

-

-

-

-

-

450

55

13%

277

62%

Gävleborg

-

-

-

-

-

354

32

9%

232

66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämtland/ Härjedalen

62

11

18%

30

48%

1 012

178

17%

612

60%

Västerbotten

1 743

242

14%

1 048

60%

293

87

31%

91

31%

Nat Ref Lab HPV

-

-

-

-

-

9096

1 075

12%

750

8%

Alla regioner

200 138

96 398

48,2%

11 828

5,9%

234 555

116 115

49,5%

8 761

3,7%