Antal självprov per år (2019 och 2020) och åldersgrupp

 

År

2019

2020

Åldersgrupp

Totalt

Screening

Långtids-uteblivare

Totalt        

Screening

 Långtids-uteblivare

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

        Antal

Antal

Andel

Antal

   Andel

<23 år

-

-

-

-

-

1

0

0%

n.a.

n.a.

23–29 år

5

0

0%

n.a.

n.a.

1 598

1 064

66,60%

n.a.

n.a.

30–49 år

4 723

842

17,80%

1 996

42,30%

9 021

4 082

45,20%

2 970

32,90%

50–70 år

6 169

1 113

18,00%

1 831

29,70%

8 988

1 334

14,80%

2 995

33,30%

>70 år

21

5

23,80%

n.a.

n.a.

44

15

34,10%

n.a.

n.a.

Alla åldrar

10 925

1 960

17,90%

3 827

35,00%

19 658

6 495

33,00%

5 965

30,30%