Antal självprov per år (2020 och 2021) och åldersgrupp

 

År

2020

2021

Åldersgrupp

Totalt

Screening

Långtids-uteblivare

Totalt        

Screening

 Långtids-uteblivare

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

        Antal

Antal

Andel

Antal

   Andel

<23 år

1

0

0%

n.a.

n.a.

1

0

0%

0

0%

23–29 år

1 598

1 064

66,6%

n.a.

n.a.

24 037

6 432

26,8%

0

0%

30–49 år

9 021

4 082

45,2%

2 970

32,9%

95 240

51 831

54,4%

8 103

15,6%

50–70 år

8 988

1 334

14,8%

2 995

33,3%

59 926

22 623

37,8%

3 119

5,2%

>70 år

44

15

34,1%

n.a.

n.a.

531

55

10,4%

0

0%

Alla åldrar

19 658

6 495

33,0%

5 965

30,3%

179 735

80 941

45,0%

11 222

6,2%