Antal självprov per år (2021 och 2022) och åldersgrupp

 

År

2021

2022

Åldersgrupp

Totalt

Screening

Långtids-uteblivare

Totalt        

Screening

 Långtids-uteblivare

Antal

Antal

Andel

Antal

Andel

Andel       

Antal

Andel

Antal

   Andel

<23 år

1

0

0%

0

0%

5

0

0%

0

0%

23–29 år

24 318

5465

22%

0

0%

34 392

6 351

18%

0

0%

30–49 år

104 120

73442

56%

8 351

8%

117 006

93 821

80%

4 250

4%

50–70 år

70 503

17 435

38%

3 477

5%

79 457

15 527

20%

4 511

6%

>70 år

 532

56

10%

0

0%

1 696

416

25%

0

0%

All a åldrar

  200 138

90 350

45,1%

11 828

 5,9%

232 556

116 115

49,9%

8 761

3,8%