HPV-typer bland HPV-positiva screeningprov – år 2022

HPV - typer

Antal av   

HPV - pos prover

Andel av

HPV – pos prover

HPV16

10 091

13,4%

HPV18

3 038

4,0%

HPV18/45

964

1,3%

HPV31

1 933

2,6%

HPV31/33/52/58

1 336

1,8%

HPV33

2

<0,01%

HPV33/58

2 096

2,8%

HPV35

1

<0,01%

HPV35/39/51/56/59/66/68

5 367

7,1%

HPV39

1

<0,01%

HPV45

1 921

2,6%

HPV51

1 205

1,6%

HPV52

2 115

2,8%

HPV56

0

0,0%

HPV56/59/66

3 607

4,8%

HPV58

0

0,0%

HPV59

0

0,0%

HPV68

0

0,0%

ÖVRIG HPV, utan andra HPV-diagnoser

20 176

26,8%

ÖVRIG HPV, med andra HPV-diagnoser

14 743

19,6%

POS, utan andra HPV-specifika diagnoser

10 334

13,7%

POS, med andra HPV-specifika diagnoser

17 225

22,9%

Antal HPV-positiva

75 158