Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention

 

 

 

27C1A25-35AC-499DD-9811-54729A455E@MimeCtl

 

Prisbelönad forskning med NKCx

 

 

 

 

Internationellt pris, Chorafas Foundation Award, till Miriam Elfström för bästa avhandling under 2015

 

ADC1FAE-E6E4-477AA-9196-CAD521B20A@MimeCtl

 

 

I den prisbelänta avhandlingen "Optimizing cervical cancer prevention through screening and HPV vaccination" har Miriam använt NKCx på flera olika sätt för att undersöka bästa sättet att förebygga livmoderhalscancer.

I tre studier har en nationell klinisk randomiserad prövning av HPV-screening kunnat följas upp i >13 år med användning av NKCx, vilket visat effekt mot invasiv livmoderhlascancer och betydelsen av olika HPV-typer på lång sikt. I EU-projekt för jämförande vårdeffektivitetsforskning har hon kartlagt hur olika EU-länder utför kvalitetssäkring av preventionen, i synnerhet hur man använder kvalitetsindikatorer och kvalitetsregister. Slutligen har data från NKCx används som input-data för matematisk modellering av effekten av olika vaccinationsstrategier. Avhandlingen är ett utmärkt exempel på hur forskning baserad på kvalitetsregister även på ganska kort sikt kan användas för utveckling av vården och NKCx vill framföra sina varmaste gratulationer.

Miriam Elfström delar nu sin tid mellan forskning vid  Institutionen för Laboratoriemedicin vid Karolinska Institutet och kliniskt arbete med cancerpreventionen på Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

Avhandlingen var närmare beskriven i årets årsrapport från NKCx:
http://www.nkcx.se/templates/_rsrapport_2015.pdf

Avhandlingen kan du hitta här:

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/44611

Press Release från KI:

http://ki.se/nyheter/miriam-elfstrom-far-dimitris-n-chorafas-pris

 

 

 

Dimitris N. Chorafas Foundation Award

Är en internationell utmärkelse inom life-science och medicin för innovativ forskning på hög nivå, som utdelas till unga forskare under deras disputationsår:

http://research-office.epfl.ch/chorafasaward

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

Joakim Dillner

 

Styrgruppsordförande NKCx

Registerhållare NKCx/ Analys

 

924C78E-DE4B-48266-ADA0-196183DD59@MimeCtl

 

 

 

 

553E51F-DC13-46666-9C1F-61376DEF03@MimeCtl

 

971B926-777D-46211-88EC-624C7738C3@MimeCtl