EU-riktlinjer om HPV-screening

 

Europeiska Kommissionen har publicerat riktlinjer om HPV-baserad screening. Den viktigaste nyheten är att man slår fast att primär screening med HPV uppfyller Kommissionens krav för ett evidensbaserat screeningprogram.  Riktlinjerna finns för gratis nedladdning på:

 

http://bookshop.europa.eu/en/european-guidelines-for-quality-assurance-in-cervical-cancer-screening-pbEW0115451/?AllPersonalAuthorNames=true