NKCx Styr- och Expertgrupp

 

Det finns en gemensam styrgrupp för NKCx (som omfattar både analys- och processregistret). Som består av de regionala processledarna och expertgruppen.

 Styrgruppens ansvar är:

 

Styrgruppsmedlemmar

 

Namn

Funktion / Expertis

Joakim Dillner

Ordförande i Styrgruppen, Registerhållare NKCx/ Analys. Grundare. Epidemiologi, Virologi

Charlotte Örndal

Registerhållare NKCx/Process. Gynekologi

Bengt Andrae

Grundare. Senior rådgivare

Pär Sparén

Grundare. Epidemiologi, Statistik

Björn Strander

GrundareGynekologi

Katarina Kylebäck

Processledare RCC Väst

Christer Borgfeldt

Processledare RCC Syd

Nathalie Roos

Processledare RCC Stockholm/ Gotland

Anna Meschaks

Processledare RCC Norr

Lovisa Bergengren

Processledare RCC Mellansverige

Miriam Våtz

Processledare RCC Sydost

Miriam Elfström

Ordförande i Nationell Arbetsgrupp för Cervixcancer¬prevention (NACx)

Ulrika Stråhlman

Utvecklingsbarnmorska, RCC Syd

Charlotta Sävblom

Cytologi

Karin Dahlin Robertsson

EQUALIS

Hendrik Edvardsson

Klinisk Klinisk patologi och cytologi

Kristina Elfgren

Obstetrik & Gynekologi

Irene Silverlo

Cytodiagnostiker

Annika Patthey

Patologi