NKCx Styr- och Expertgrupp

 

Det finns en gemensam styrgrupp för NKCx (som omfattar både analys- och processregistret). Som består av de regionala processledarna och expertgruppen.

 Styrgruppens ansvar är:

 

Styrgruppsmedlemmar

 

Namn

Funktion / Expertis

Joakim Dillner

Ordförande i Styrgruppen, Registerhållare NKCx/ Analys. Grundare. Epidemiologi, Virologi

Charlotte Örndal

Registerhållare NKCx/Process. Gynekologi

Björn Strander

GrundareGynekologi

Anne Ekeryd-Andalen

Processledare RCC Väst

Christer Borgfeldt

Processledare RCC Syd

Charlotta Sävblom

Processledare RCC Stockholm/ Gotland

Miriam Elfström

Epidemiologi

Lena Silfverdal

Processledare RCC Norr

Lovisa Bergengren

Processledare RCC Uppsala-Örebro

Pär Sparén

Grundare. Epidemiologi, Statistik

Anna Palmstierna

Barnmorska

Anders Hjerpe

Cytologi

Christer Kjellström

Cytologi

Karin Dahlin Robertsson

EQUALIS

Peter Horal

Klinisk Virologi

Hendrik Edvardsson

Klinisk Cytologi

Kristina Elfgren

Obstetrik & Gynekologi

Irene Silverlo

Cytodiagnostiker

Annika Patthey

Patologi

Bengt Andrae

Grundare. Senior rådgivare