Variabell

Beteckning

Tabell: NKC_CELL_6921

Cellprover från år 1969 tills  år 2021

AGE           

Ålder

ANS_CLINIC    

Svarsklinik

COUNTY_ID     

Folkbokföringslän (id)

DEB_CLINIC    

Cancerregistrets laboratorienummer

DIAG_ID      

Diagnos-id

PERSON_ID      

Personid (avidentifieringsnyckel som används istället av personnummer)

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REF_SITE      

Klinik

REG_DATE      

Registreringsdatum

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDC        

Folkbokföringslän

RESIDK        

Folkbokföringskommun

SAMPLE_DATE  

Provtagningsdatum

SAMPLE_ID     

Sample-id

SAMPLE_YR    

Provtagningsår

SCR_TYPE      

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

SNOMED        

Diagnoskod

X_REG_DATE    

Ny variabel för registrering av datum

X_SAMPLE_DATE 

Ny variabel för Sampelsdatum (tvättat data)

X_SAMPLE_YR   

Ny variabel för Sampelsår (tvättat data)

X_SNOMED      

Ny variabel för snomedkod

 

 

Tabell: NKC_EXT_HPV

HPV data från mikrobiologi

AGE

Ålder

CLINIC

Klink

COUNTY_ID

Länskod

DATASRC

Screeningslabbar (MA: Malmö, ALE: Aleris, STH: Stockholm, SMA: Småland, GBG: Göteborg)

HPVDIAG

Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)

LAB_ID

Labbsid

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID , PNR       

Person's id

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REFERRAL_NR2

External Remissnr.

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

RESULT

Typ av HPV prov

RESPONSE_DATE

Svarsprovsdatum

SCR_TYPE

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

X_REG_DATE    

Registreringsdatum (tvättade variabel)

X_SAMPLE_DATE 

Sampeldatum

X_SAMPLE_YR  

Sampelår

 

 

Tabell: NKC_HPV

HPV data för cytologi

PERSON_ID        

Person's id

AGE

Ålder

ANS_CLINIC     

Svarsklinik

COUNTY_ID

Länskod

DEB_CLINIC    

Klinik som debiteras

DIAG_ID

Diagnosid

HPVDIAG

Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID , PNR       

Person's id

REF_SITE      

Klinik

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

REG_DATE

Registreringsdatum

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDC        

Folkbokföringslän

RESIDK        

Folkbokföringskommun

RESPONSE_DATE

Provssvarsdatum

SAMPLE_DATE

Sampeldatum

SAMPLE_ID

Sampelid

SAMPLE_TYPE

Typ av sample

SAMPLE_YR

Sampelår

SCR_TYPE

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

SNOMED

Snomedkod(diagnoskod)

X_REG_DATE    

Registreringsdatum (tvättade variabel)

X_SAMPLE_DATE 

Sampeldatum

X_SAMPLE_YR  

Sampelår

X_SNOMED

Tvättat data för Snomed

 

 

Tabell: NKC_INV_9321

Kallelser från år 1993 tills år 2021

AGE

Ålder

CANCEL_DATE

Avregistreringsdatum för kallelser

INVITATION_ID

Kallelseid

INV_DATE

Kallelsedatum

INV_TYPE

Typ av kallelse

INV_YEAR

Kallelseår

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID

Personid

RCC

Har RCC skickat data? 1=Ja  .=No

RESIDC

Folkbokföringslän

RESIDF

Folkbokföringsförsamling

RESIDK

Folkbokföringskommun

X_INV_DATE

Ny variabel för kallelsedatum

X_INV_YR

Kallelseår

 

 

Tabell: NKC_INV_KIT_1921

Kallelser  till HPV-Kit (selftest) från år 2019 tills år 2021

CANCEL_DATE

Avregistreringsdatum för kallelser

DEREG_REASON

Orsaken för avbokning av kallelse

INV_DATE

Kallelsedatum

INV_TYPE

Typ av kallelse

INV_YEAR

Kallelseår

KIT_SELFTEST

Typ av kallelse for selftest (1. Vanlig självprov för screening 2. Självprov för långtid uteblivna kvinnor

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID

Personid

X_INV_DATE

Ny variabel för kallelsedatum

X_INV_TYPE

Kallelsetyp (När det är olika texter för  typ av kallelser i data, skapar vi ny variabel som har 3 värden: Cancelled/Blocked, Invitation, Reminder)

X_INV_YR

Kallelseår

 

 

Tabell: NKC_PAD_6921

Vävnadsprover

AGE            

Ålder

ANS_CLINIC    

Svarsklinik

COUNTY_ID    

Folkbokföringslän (id)

DEB_CLINIC    

Klinik som debiteras

DIAG_ID       

Diagnos-id

DIAG_NR      

Diagnoskodsnummer

DOCTOR       

Läkare

LABORATORY_ID  

Cancerregistrets laboratorienummer

OBLITERATED  

Makulerat prov; 'Y'=ja ; 'N' or  .=No , ibland lab skriver egna koder

PERSON_ID  , PNR  

Person-id

REFERRAL_NR   

Remiss

REFERRAL_TYPE 

Remisstyp

REF_SITE      

Klinik

REG_DATE     

Registreringsdatum

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDC        

Folkbokföringslän

RESIDK        

Folkbokföringskommun

SAMPLE_DATE  

Sampeldatum

SAMPLE_ID    

Sample-id

SAMPLE_NR     

Preparatnummer

SAMPLE_TYPE   

Typ av sampel 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

SAMPLE_YR     

Sampelår

SNOMED        

Diagnoskod

TOPO          

Topografikod

X_REG_DATE   

Ny variabel för registrering av datum

X_SAMPLE_DATE 

Ny variabel som används istället av SAMPLE_DATE 

X_SAMPLE_YR   

Ny variabel som används istället av SAMPLE_YR  

X_SNOMED      

Ny variabel för snomedkod

 

 

Tabell: NKC_PERSON

Tabellen för individer

BIRTH_DATE

Födelsedatum (denna variabel saknas för födelsedatum innan 1880, eftersom pnr gäller från 1880)

BIRTH_YR

Födelseår (denna variabel saknas för födelsedatum innan 1880, eftersom pnr gäller från 1880)

PERSON_ID, PNR

Person-id

VALID_PNR

Indikatör för validering av personnummer 1.Pnr är valid  0. Pnr är fel

 

 

Tabell: NKC_PAD_TRANSLATED

Översättningstabellen för PAD

AGE         

Ålder

ANS_CLINIC      

Svarsklinik

COUNTY_ID    

Länskod

LAB_ID         

Labb-id

PAD_CLASS     

Klassifikation av PAD (AIS, Cancer,….)

PAD_SEV

Pad severity

PERSON_ID       

Person-id

REFERRAL_NR        

Remissnr

REFERRAL_TYPE 

Remisstyp

REM_CLINIC        

Remitterande klinik

RESIDK  

Kommunenskod

RESPONSE_DATE

Provsvarsdatum (ny variable enligt önskemål från Joakim från 2014)

SAMPLE_ID 

Sampleid

SAMPLE_TYPE

Sampeltyp

SNOMED_ORIGINAL

Ursprungliga Snomed code

SNOMED_TRANSLATED

Översättning av Snomed

TRANSLATED

Indikatör för att veta om vi kunde översätta enligt vår standard 1.Översättningsbar 2.Okänd

TOPO3

Topologikod (3 första tecken)

X_REG_DATE

 Registreringsdatum

 X_SAMPLE_DATE 

Den variabel är tvättade variabel som ska användas istället av variabeln: sample_date

X_SAMPLE_YR  

Provtagningsår

 

 

Tabell: NKC_TRANS_CELL_DIAG

Översättningstabellen för cell prover per diagnos

AGE

Ålder

ANS_CLINIC    

Svarsklinik

BIRTH_DATE

Födelsedatum

COUNTY_ID

Länskod

LAB_ID

Labbsid

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID        

Person's id

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

SAMPLE_ID       

Sampelsid

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDK  

Folkbokföringslän

SAMPLE_ID

Sampelid

SCR_TYPE

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

TRAN_ID

Översättningsid för Snomed kod

TRAN_RULE

Källan for translation ('lab'= Om labb har översatt Snomed, NKCx, ….ok om det är standard Snomed, 'NA'= Om Snomed är inte tolkbar)

TRAN_SNOMED

Översättningskod för Snomed

X_REG_DATE    

Registreringsdatum (tvättade variabel)

X_SAMPLE_DATE 

Sampeldatum

X_SAMPLE_YR  

Sampelår

X_SNOMED

Tvättat data för Snomed