Variabell

Beteckning

Tabell: NKC_CELL_6922

Cellprover från år 1969 tills  år 2022

AGE           

Ålder

ANS_CLINIC    

Svarsklinik

COUNTY_ID     

Folkbokföringslän (id)

DEB_CLINIC    

Cancerregistrets laboratorienummer

DIAG_ID      

Diagnos-id

LABORATORY_ID

Laboratory’s identification

DIFF_DAYS

Antal dagar mellan sampel datum och svarsdatum

PERSON_ID      

Personid (avidentifieringsnyckel som används istället av personnummer)

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REF_SITE      

Klinik

REG_DATE      

Registreringsdatum

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDC        

Folkbokföringslän

RESIDK        

Folkbokföringskommun

RESPONSE_DATE

Svarsdatum

SAMPLE_DATE  

Provtagningsdatum

SAMPLE_ID     

Sample-id

SAMPLE_YR    

Provtagningsår

SCR_TYPE      

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

SNOMED        

Diagnoskod

X_REG_DATE    

Ny variabel för registrering av datum

X_RESPONSE_DATE

Ny variabel för svarsdatum

X_SAMPLE_DATE 

Ny variabel för Sampelsdatum (tvättat data)

X_SAMPLE_YR   

Ny variabel för Sampelsår (tvättat data)

X_SNOMED      

Ny variabel för Snomedkod

 

 

Tabell: NKC_EXT_HPV

HPV data från mikrobiologi

AGE

Ålder

CLINIC

Klink

COUNTY_ID

Länskod

DATASRC

Screeningslabbar (MA: Malmö, ALE: Aleris, STH: Stockholm, SMA: Småland, GBG: Göteborg)

HPV_TYPE

HPVtyper (16, 32, ….)

HPVDIAG

Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)

LAB_ID

Labbsid

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID , PNR       

Person's id

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REFERRAL_NR2

External Remissnr.

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

RESPONSE_DATE

Svarsprovsdatum

SCR_TYPE

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

TRANSLATION

Översättning av HPV typer

X_REG_DATE    

Registreringsdatum (tvättade variabel)

X_SAMPLE_DATE 

Sampeldatum

X_SAMPLE_YR  

Sampelår

 

 

Tabell: NKC_HPV

HPV data för cytologi

AGE

Ålder

ANS_CLINIC    

Svarsklinik

COUNTY_ID

Länskod

DEB_CLINIC    

Klinik som debiteras

DIAG_ID

Diagnosid

DIFF_DAYS

Antal dagar mellan sampel datum och svarsdatum

HPVDIAG

Diagnos av HPV(Negativ, Positiv, …)

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID , PNR       

Person's id

REF_SITE      

Klinik

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

REG_DATE

Registreringsdatum

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDC        

Folkbokföringslän

RESIDK        

Folkbokföringskommun

RESPONSE_DATE

Provssvarsdatum

SAMPLE_DATE

Sampeldatum

SAMPLE_ID

Sampelid

SAMPLE_TYPE

Typ av sample

SAMPLE_YR

Sampelår

SCR_TYPE

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

SNOMED

Snomedkod(diagnoskod)

TRANSLATION

Översättning av HPV typer

X_REFERRAL_TYPE

Ny variable för ’referral_type

X_REG_DATE    

Registreringsdatum (tvättade variabel)

X_RESPONSE_DATE

Ny variabel för svarsdatum

X_SAMPLE_DATE 

Sampeldatum

X_SAMPLE_YR  

Sampelår

X_SNOMED

Tvättat data för Snomed

 

 

Tabell: NKC_INV_9322

Kallelser från år 1993 tills år 2022

AGE

Ålder

CANCEL_DATE

Avregistreringsdatum för kallelser

DEREG_REASON

Avbokningsorsak för inbjudan

DISTRICT

Distriktkoder

INVITATION_ID

Kallelseid

INV_DATE

Kallelsedatum

INV_TYPE

Typ av kallelse

INV_YEAR

Kallelseår

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID

Personid

RCC

Har RCC skickat data? 1=Ja  .=No

RESIDC

Folkbokföringslän

RESIDF

Folkbokföringsförsamling

RESIDK

Folkbokföringskommun

SELFTEST

Selftest=1 gäller kallelser för att lämna självtaget prov

X_INV_DATE

Ny variabel för kallelsedatum

X_INV_YR

Kallelseår

 

 

Tabell: NKC_INV_KIT_1921

Kallelser  till HPV-Kit (selftest) från år 2019 tills år 2022

AGE

Ålder

CANCEL_DATE

Avregistreringsdatum för kallelser

DEREG_REASON

Orsaken för avbokning av kallelse

DIRECT_SEND

Variabel för att veta om HPV-kit skickat direkt eller inte

DISTRICT

Distriktkoder

INV_DATE

Kallelsedatum

INV_TYPE

Typ av kallelse

INV_YEAR

Kallelseår

INVITATION_ID

Kallelseid

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID

Personid

RCC

Har RCC skickat data? 1=Ja  .=No

RESIDC

Folkbokföringslän

RESIDF

Folkbokföringsförsamling

RESIDK

Folkbokföringskommun

X_INV_DATE

Ny variabel för kallelsedatum

X_INV_TYPE

Kallelsetyp (När det är olika texter för  typ av kallelser i data, skapar vi ny variabel som har 3 värden: Cancelled/Blocked, Invitation, Reminder)

X_INV_YR

Kallelseår

 

 

Tabell: NKC_PAD_6922

Vävnadsprover

AGE            

Ålder

ANS_CLINIC    

Svarsklinik

COUNTY_ID    

Folkbokföringslän (id)

DEB_CLINIC    

Klinik som debiteras

DIAG_ID       

Diagnos-id

DIAG_NR      

Diagnoskodsnummer

DOCTOR       

Läkare

LABORATORY_ID  

Cancerregistrets laboratorienummer

OBLITERATED  

Makulerat prov; 'Y'=ja ; 'N' or  .=No , ibland lab skriver egna koder

PERSON_ID , PNR  

Person-id

REFERRAL_NR   

Remiss

REFERRAL_TYPE 

Remisstyp

REF_SITE      

Klinik

REG_DATE     

Registreringsdatum

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDC        

Folkbokföringslän

RESIDK        

Folkbokföringskommun

RESPONSE_DATE

Svarsdatum

SAMPLE_DATE  

Sampeldatum

SAMPLE_ID    

Sample-id

SAMPLE_NR     

Preparatnummer

SAMPLE_TYPE   

Typ av sampel 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

SAMPLE_YR     

Sampelår

SNOMED        

Diagnoskod

TOPO          

Topografikod

X_REG_DATE   

Ny variabel för registrering av datum

X_RESPONSE_DATE

Ny variabel för svarsdatum

X_SAMPLE_DATE 

Ny variabel som används istället av SAMPLE_DATE 

X_SAMPLE_YR   

Ny variabel som används istället av SAMPLE_YR  

X_SNOMED      

Ny variabel för snomedkod

 

 

Tabell: NKC_PERSON

Tabellen för individer

BIRTH_DATE

Födelsedatum (denna variabel saknas för födelsedatum innan 1880, eftersom pnr gäller från 1880)

BIRTH_YR

Födelseår (denna variabel saknas för födelsedatum innan 1880, eftersom pnr gäller från 1880)

CREATE_DATE

Datum för att skapa person

PERSON_ID, PNR

Person-id

VALID_PNR

Indikatör för validering av personnummer 1.Pnr är valid  0. Pnr är fel

 

 

Tabell: NKC_PAD_TRANSLATED

Översättningstabellen för PAD

AGE         

Ålder

ANS_CLINIC      

Svarsklinik

COUNTY_ID    

Länskod

LAB_ID         

Labb-id

PAD_CLASS     

Klassifikation av PAD (AIS, Cancer,….)

PAD_SEV

Pad severity

PERSON_ID       

Person-id

REFERRAL_NR       

Remissnr

REFERRAL_TYPE 

Remisstyp

REM_CLINIC        

Remitterande klinik

RESIDK  

Kommunenskod

RESPONSE_DATE

Provsvarsdatum (ny variable enligt önskemål från Joakim från 2014)

SAMPLE_ID 

Sampleid

SAMPLE_TYPE

Sampeltyp

SNOMED_ORIGINAL

Ursprungliga Snomed code

SNOMED_TRANSLATED

Översättning av Snomed

TRANSLATED

Indikatör för att veta om vi kunde översätta enligt vår standard 1.Översättningsbar 2.Okänd

TOPO3

Topologikod (3 första tecken)

X_REG_DATE

 Registreringsdatum

X_SAMPLE_DATE 

Den variabel är tvättade variabel som ska användas istället av variabeln: sample_date

X_SAMPLE_YR  

Provtagningsår

 

 

Tabell: NKC_TRANS_CELL

Översättningstabellen för cell prover per sampel

AGE

Ålder

COUNTY_ID

Länskod

LAB_ID

Labb-id

LCODES

Kombination av alla diagnoser per sample

M00110

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M00110?

M09005

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M09005?

M09010

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M09010?

M09019

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M09019?

M69700

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M69700?

M69710

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M69710?

M69719

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M69719?

M69720

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M69720?

M74006

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M74006?

M74007

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M74007?

M76700

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M76700?

M80009

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M80009?

M80702

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M80702?

M80703

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M80703?

M80770

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M80770?

M80772

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M80772?

M81401

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M81401?

M81403

Indikatör för att veta om sampel innehåller diagnosen som M81403?

PERSON_ID

Person-id

RESIDK

Folkbokföringskommun

SAMPLE_ID

Sampel-id

SCR_TYPE

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

SNOMED_SEVERITY

Grader för Snomedkoder

SNOMED_WORST

Den värsta Snomedkod i sampel

UCODES

Kombinationen av översatta diagnoskoder

X_REG_DATE

 Registreringsdatum

X_SAMPLE_DATE 

Den variabel är tvättade variabel som ska användas istället av variabeln: sample_date

X_SAMPLE_YR  

Provtagningsår

 

 

Tabell: NKC_TRANS_CELL_DIAG

Översättningstabellen för cell prover per diagnos

AGE

Ålder

ANS_CLINIC    

Svarsklinik

BIRTH_DATE

Födelsedatum

COUNTY_ID

Länskod

LAB_ID

Labbsid

LABORATORY_ID

Cancerregistrets laboratorienummer

PERSON_ID        

Person's id

REFERRAL_NR   

Remissnr.

REFERRAL_TYPE

Remisstyp

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

REM_CLINIC    

Remitterande klinik

RESIDK  

Folkbokföringslän

SAMPLE_ID

Sampelid

SCR_TYPE

Typ av screening 1: Organiserad screening 2: Övriga cellprover

TRAN_ID

Översättningsid för Snomed kod

TRAN_RULE

Källan for translation ('lab'= Om labb har översatt Snomed, NKCx, ….ok om det är standard Snomed, 'NA'= Om Snomed är inte tolkbar)

TRAN_SNOMED

Översättningskod för Snomed

X_REG_DATE    

Registreringsdatum (tvättade variabel)

X_SAMPLE_DATE 

Sampeldatum

X_SAMPLE_YR  

Sampel år

X_SNOMED

Tvättat data för Snomed