Sammanställning - Antal/andel kvinnor aktuella för inbjudan per län 2019

  Antal Andel (%)
Län Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Stockholm 453492 441224 10800 1468 97.3 2.4 0.3
Uppsala 67681 63949 1834 1898 94.5 2.7 2.8
Södermanland 46448 43518 1643 1287 93.7 3.5 2.8
Östergötland 76007 73281 1972 754 96.4 2.6 1.0
Jönköping 58079 55615 1892 572 95.8 3.3 1.0
Kronoberg 31925 31213 501 211 97.8 1.6 0.7
Kalmar 36207 35330 676 201 97.6 1.9 0.6
Gotland 8780 8602 151 27 98.0 1.7 0.3
Blekinge 23974 22310 685 979 93.1 2.9 4.1
Skåne 238773 228429 7554 2790 95.7 3.2 1.2
Halland 51687 51238 425 24 99.1 0.8 0.0
Västra Götaland 296340 288614 7081 645 97.4 2.4 0.2
Värmland 42780 41602 713 465 97.2 1.7 1.1
Örebro 49643 48115 936 592 96.9 1.9 1.2
Västmanland 44335 42267 1931 137 95.3 4.4 0.3
Dalarna 42916 41782 840 294 97.4 2.0 0.7
Gävleborg 43809 43074 543 192 98.3 1.2 0.4
Västernorrland 37114 36340 513 261 97.9 1.4 0.7
Jämtland 20273 19718 325 230 97.3 1.6 1.1
Västerbotten 44469 43414 656 399 97.6 1.5 0.9
Norrbotten 36867 36517 348 2 99.1 0.9 0.0