Sammanställning - Antal/andel kvinnor aktuella för inbjudan per län 2021

  Antal Andel (%)
Län Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Stockholm 458226 418380 35055 4791 91.3 7.7 1.0
Uppsala 69359 67279 1470 610 97.0 2.1 0.9
Södermanland 46845 44281 2030 534 94.5 4.3 1.1
Östergötland 76713 73469 2767 477 95.8 3.6 0.6
Jönköping 57925 56403 1081 441 97.4 1.9 0.8
Kronoberg 32021 29699 907 1415 92.7 2.8 4.4
Kalmar 36134 34851 424 859 96.4 1.2 2.4
Gotland 8968 8045 808 115 89.7 9.0 1.3
Blekinge 23704 21849 785 1070 92.2 3.3 4.5
Skåne 241899 232250 8492 1157 96.0 3.5 0.5
Halland 53097 51268 401 1428 96.6 0.8 2.7
Västra Götaland 299091 282420 11196 5475 94.4 3.7 1.8
Värmland 42754 41668 384 702 97.5 0.9 1.6
Örebro 49731 44668 1291 3772 89.8 2.6 7.6
Västmanland 44699 43097 665 937 96.4 1.5 2.1
Dalarna 42476 41204 664 608 97.0 1.6 1.4
Gävleborg 43575 42132 794 649 96.7 1.8 1.5
Västernorrland 36522 35470 443 609 97.1 1.2 1.7
Jämtland 20508 20002 272 234 97.5 1.3 1.1
Västerbotten 44690 43728 431 531 97.8 1.0 1.2
Norrbotten 36680 35043 814 823 95.5 2.2 2.2