Sammanställning - Antal/andel kvinnor aktuella för inbjudan per län 2021

  Antal Andel (%)
Län Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Stockholm 259379 251530 175 7674 97.0 0.1 3.0
Uppsala 42328 37325 27 4976 88.2 0.1 11.8
Södermanland 36130 33545 2429 156 92.8 6.7 0.4
Östergötland 52978 51074 30 1874 96.4 0.1 3.5
Jönköping 41412 39930 130 1352 96.4 0.3 3.3
Kronoberg 22597 18390 90 4117 81.4 0.4 18.2
Kalmar 31191 30405 51 735 97.5 0.2 2.4
Gotland 8340 7985 3 352 95.7 0.0 4.2
Blekinge 19108 17059 32 2017 89.3 0.2 10.6
Skåne 157305 155823 219 1263 99.1 0.1 0.8
Halland 41008 39036 57 1915 95.2 0.1 4.7
Västra Götaland 198876 182862 137 15877 91.9 0.1 8.0
Värmland 35265 33296 46 1923 94.4 0.1 5.5
Örebro 35117 32999 99 2019 94.0 0.3 5.7
Västmanland 32505 32356 50 99 99.5 0.2 0.3
Dalarna 35850 31611 12 4227 88.2 0.0 11.8
Gävleborg 35956 32984 11 2961 91.7 0.0 8.2
Västernorrland 30669 29283 26 1360 95.5 0.1 4.4
Jämtland 15989 15478 32 479 96.8 0.2 3.0
Västerbotten 31178 29752 25 1401 95.4 0.1 4.5
Norrbotten 31594 29530 67 1997 93.5 0.2 6.3