Sammanställning - Antal/andel kvinnor aktuella för inbjudan per län 2019

  Antal Andel (%)
Län Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Stockholm 253514 231872 420 21222 91.5 0.2 8.4
Uppsala 42170 35680 123 6367 84.6 0.3 15.1
Södermanland 35933 30572 63 5298 85.1 0.2 14.7
Östergötland 53136 50149 164 2823 94.4 0.3 5.3
Jönköping 41228 39735 235 1258 96.4 0.6 3.1
Kronoberg 22574 17085 42 5447 75.7 0.2 24.1
Kalmar 31198 30085 271 842 96.4 0.9 2.7
Gotland 8292 7406 22 864 89.3 0.3 10.4
Blekinge 19238 15794 22 3422 82.1 0.1 17.8
Skåne 155476 154122 354 1000 99.1 0.2 0.6
Halland 39171 36455 1003 1713 93.1 2.6 4.4
Västra Götaland 191536 174569 4301 12666 91.1 2.2 6.6
Värmland 35612 33098 523 1991 92.9 1.5 5.6
Örebro 35137 30574 1308 3255 87.0 3.7 9.3
Västmanland 32436 31422 794 220 96.9 2.4 0.7
Dalarna 36459 30124 56 6279 82.6 0.2 17.2
Gävleborg 36270 31170 28 5072 85.9 0.1 14.0
Västernorrland 30746 26809 75 3862 87.2 0.2 12.6
Jämtland 16224 14353 81 1790 88.5 0.5 11.0
Västerbotten 31441 28353 69 3019 90.2 0.2 9.6
Norrbotten 32080 27990 18 4072 87.3 0.1 12.7