Sammanställning - Antal/andel kvinnor aktuella för inbjudan per län 2023

  Antal Andel (%)
Län Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Ej
kallade
Stockholm 472568 458653 13915 2.9
Uppsala 71286 70424 861 1.2
Södermanland 46295 45294 1001 2.2
Östergötland 76786 75736 1050 1.4
Jönköping 57636 56449 1187 2.1
Kronoberg 31807 29119 2688 8.5
Kalmar 35888 34450 1438 4.0
Gotland 8708 8679 29 0.3
Blekinge 22958 22525 433 1.9
Skåne 243645 241706 1938 0.8
Halland 52093 50499 1594 3.1
Västra Götaland 300006 295382 4623 1.5
Värmland 42319 40935 1384 3.3
Örebro 49511 48891 620 1.3
Västmanland 44585 43865 720 1.6
Dalarna 41787 41148 639 1.5
Gävleborg 42717 41650 1067 2.5
Västernorrland 35533 34870 663 1.9
Jämtland 20597 19616 974 4.7
Västerbotten 45477 43280 2197 4.8
Norrbotten 36251 35232 1019 2.8