Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Uppsala

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Håbo 3662 3597 53 12 98.2 1.4 0.3
Älvkarleby 1387 1361 18 8 98.1 1.3 0.6
Knivsta 3652 3605 29 18 98.7 0.8 0.5
Heby 2060 2026 28 6 98.3 1.4 0.3
Tierp 3232 3177 34 21 98.3 1.1 0.6
Uppsala 44815 43140 1179 496 96.3 2.6 1.1
Enköping 7496 7356 105 35 98.1 1.4 0.5
Östhammar 3055 3017 24 14 98.8 0.8 0.5