Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Uppsala

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Håbo 3664 3470 59 135 94.7 1.6 3.7
Älvkarleby 1417 1338 34 45 94.4 2.4 3.2
Knivsta 3475 3283 58 134 94.5 1.7 3.9
Heby 2013 1893 46 74 94.0 2.3 3.7
Tierp 3175 3026 55 94 95.3 1.7 3.0
Uppsala 43620 41241 1359 1020 94.5 3.1 2.3
Enköping 7224 6767 172 285 93.7 2.4 3.9
Östhammar 3093 2931 51 111 94.8 1.6 3.6