Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Gotland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Gotland 8780 8602 151 27 98.0 1.7 0.3