Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Gotland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Gotland 8968 8045 808 115 89.7 9.0 1.3