Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Blekinge

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Olofström 1869 1741 51 77 93.2 2.7 4.1
Karlskrona 10387 9614 372 401 92.6 3.6 3.9
Ronneby 4315 4033 86 196 93.5 2.0 4.5
Karlshamn 4827 4538 96 193 94.0 2.0 4.0
Sölvesborg 2576 2384 80 112 92.5 3.1 4.3