Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Blekinge

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Olofström 1839 1729 46 64 94.0 2.5 3.5
Karlskrona 10370 9686 305 379 93.4 2.9 3.7
Ronneby 4194 3866 150 178 92.2 3.6 4.2
Karlshamn 4751 4306 159 286 90.6 3.3 6.0
Sölvesborg 2550 2262 125 163 88.7 4.9 6.4