Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Halland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Hylte 1512 1496 12 4 98.9 0.8 0.3
Halmstad 16781 16574 198 9 98.8 1.2 0.1
Laholm 3702 3670 31 1 99.1 0.8 0.0
Falkenberg 6665 6615 46 4 99.2 0.7 0.1
Varberg 9758 9698 58 2 99.4 0.6 0.0
Kungsbacka 13269 13185 80 4 99.4 0.6 0.0