Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Halland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Hylte 1496 1429 14 53 95.5 0.9 3.5
Halmstad 17235 16614 155 466 96.4 0.9 2.7
Laholm 3750 3580 51 119 95.5 1.4 3.2
Falkenberg 7035 6757 59 219 96.0 0.8 3.1
Varberg 10239 9935 51 253 97.0 0.5 2.5
Kungsbacka 13342 12953 71 318 97.1 0.5 2.4