Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Örebro

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Lekeberg 1418 1294 33 91 91.3 2.3 6.4
Laxå 692 626 15 51 90.5 2.2 7.4
Hallsberg 2442 2199 73 170 90.0 3.0 7.0
Degerfors 1286 1156 30 100 89.9 2.3 7.8
Hällefors 847 737 50 60 87.0 5.9 7.1
Ljusnarsberg 558 500 25 33 89.6 4.5 5.9
Örebro 27760 25087 754 1919 90.4 2.7 6.9
Kumla 3742 3331 77 334 89.0 2.1 8.9
Askersund 1499 1333 38 128 88.9 2.5 8.5
Karlskoga 4551 4042 62 447 88.8 1.4 9.8
Nora 1559 1353 42 164 86.8 2.7 10.5
Lindesberg 3377 3010 92 275 89.1 2.7 8.1