Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Örebro

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Lekeberg 1330 1293 18 19 97.2 1.4 1.4
Laxå 696 672 8 16 96.6 1.1 2.3
Hallsberg 2425 2354 47 24 97.1 1.9 1.0
Degerfors 1309 1251 27 31 95.6 2.1 2.4
Hällefors 893 853 18 22 95.5 2.0 2.5
Ljusnarsberg 589 566 13 10 96.1 2.2 1.7
Örebro 27711 26946 520 245 97.2 1.9 0.9
Kumla 3691 3598 65 28 97.5 1.8 0.8
Askersund 1486 1437 27 22 96.7 1.8 1.5
Karlskoga 4570 4371 96 103 95.6 2.1 2.3
Nora 1541 1495 21 25 97.0 1.4 1.6
Lindesberg 3402 3279 76 47 96.4 2.2 1.4