Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Västmanland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Skinnskatteberg 553 534 5 14 96.6 0.9 2.5
Surahammar 1464 1422 11 31 97.1 0.8 2.1
Kungsör 1271 1230 20 21 96.8 1.6 1.7
Hallstahammar 2531 2411 37 83 95.3 1.5 3.3
Norberg 783 758 11 14 96.8 1.4 1.8
Västerås 26886 25925 407 554 96.4 1.5 2.1
Sala 3409 3293 46 70 96.6 1.3 2.1
Fagersta 1936 1863 39 34 96.2 2.0 1.8
Köping 3863 3721 55 87 96.3 1.4 2.3
Arboga 2003 1940 34 29 96.9 1.7 1.4