Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Västmanland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Skinnskatteberg 552 538 12 2 97.5 2.2 0.4
Surahammar 1472 1440 24 8 97.8 1.6 0.5
Kungsör 1249 1098 143 8 87.9 11.4 0.6
Hallstahammar 2475 2316 147 12 93.6 5.9 0.5
Norberg 760 733 25 2 96.4 3.3 0.3
Västerås 26505 25416 1031 58 95.9 3.9 0.2
Sala 3393 3203 182 8 94.4 5.4 0.2
Fagersta 2004 1846 136 22 92.1 6.8 1.1
Köping 3919 3810 96 13 97.2 2.4 0.3
Arboga 2006 1867 135 4 93.1 6.7 0.2