Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ånge 1224 1175 26 23 96.0 2.1 1.9
Timrå 2770 2733 30 7 98.7 1.1 0.3
Härnösand 3677 3581 58 38 97.4 1.6 1.0
Sundsvall 16237 15925 236 76 98.1 1.5 0.5
Kramfors 2338 2294 36 8 98.1 1.5 0.3
Sollefteå 2526 2433 38 55 96.3 1.5 2.2
Örnsköldsvik 8342 8199 89 54 98.3 1.1 0.6