Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2022
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ånge 1163 1131 21 11 97.2 1.8 0.9
Timrå 2688 2631 35 22 97.9 1.3 0.8
Härnösand 3575 3501 35 39 97.9 1.0 1.1
Sundsvall 15897 15523 257 117 97.6 1.6 0.7
Kramfors 2242 2161 56 25 96.4 2.5 1.1
Sollefteå 2439 2307 59 73 94.6 2.4 3.0
Örnsköldsvik 8203 8005 130 68 97.6 1.6 0.8