Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ånge 1178 1110 26 42 94.2 2.2 3.6
Timrå 2725 2658 30 37 97.5 1.1 1.4
Härnösand 3640 3515 55 70 96.6 1.5 1.9
Sundsvall 15967 15581 183 203 97.6 1.1 1.3
Kramfors 2290 2207 36 47 96.4 1.6 2.1
Sollefteå 2445 2372 40 33 97.0 1.6 1.3
Örnsköldsvik 8277 8027 73 177 97.0 0.9 2.1