Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2019
Jämtland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ragunda 672 662 7 3 98.5 1.0 0.4
Bräcke 788 748 33 7 94.9 4.2 0.9
Krokom 2280 2213 29 38 97.1 1.3 1.7
Strömsund 1435 1405 25 5 97.9 1.7 0.3
Åre 2082 2049 26 7 98.4 1.2 0.3
Berg 879 869 8 2 98.9 0.9 0.2
Härjedalen 1331 1293 31 7 97.1 2.3 0.5
Östersund 10806 10479 166 161 97.0 1.5 1.5