Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2021
Jämtland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ragunda 667 655 6 6 98.2 0.9 0.9
Bräcke 761 730 16 15 95.9 2.1 2.0
Krokom 2340 2267 38 35 96.9 1.6 1.5
Strömsund 1422 1401 11 10 98.5 0.8 0.7
Åre 2243 2196 26 21 97.9 1.2 0.9
Berg 888 869 9 10 97.9 1.0 1.1
Härjedalen 1361 1295 29 37 95.2 2.1 2.7
Östersund 10826 10589 137 100 97.8 1.3 0.9