Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Uppsala

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Håbo 2450 2223 0 227 90.7 0.0 9.3
Älvkarleby 1253 1079 1 173 86.1 0.1 13.8
Knivsta 1845 1646 0 199 89.2 0.0 10.8
Heby 1841 1616 1 224 87.8 0.1 12.2
Tierp 2650 2290 0 360 86.4 0.0 13.6
Uppsala 23879 21134 17 2728 88.5 0.1 11.4
Enköping 5442 4788 3 651 88.0 0.1 12.0
Östhammar 2968 2549 5 414 85.9 0.2 13.9