Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Uppsala

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Håbo 2433 2085 4 344 85.7 0.2 14.1
Älvkarleby 1216 999 5 212 82.2 0.4 17.4
Knivsta 1798 1523 3 272 84.7 0.2 15.1
Heby 1852 1551 3 298 83.7 0.2 16.1
Tierp 2629 2183 4 442 83.0 0.2 16.8
Uppsala 23897 20481 86 3330 85.7 0.4 13.9
Enköping 5373 4433 12 928 82.5 0.2 17.3
Östhammar 2972 2425 6 541 81.6 0.2 18.2