Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Gotland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Gotland 8292 7406 22 864 89.3 0.3 10.4