Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Gotland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Gotland 8340 7985 3 352 95.7 0.0 4.2