Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Blekinge

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Olofström 1717 1564 6 147 91.1 0.3 8.6
Karlskrona 7429 6618 8 803 89.1 0.1 10.8
Ronneby 3497 3078 10 409 88.0 0.3 11.7
Karlshamn 4116 3698 6 412 89.8 0.1 10.0
Sölvesborg 2349 2101 2 246 89.4 0.1 10.5