Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Blekinge

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Olofström 1685 1415 3 267 84.0 0.2 15.8
Karlskrona 7544 6212 8 1324 82.3 0.1 17.6
Ronneby 3519 2859 7 653 81.2 0.2 18.6
Karlshamn 4134 3403 1 730 82.3 0.0 17.7
Sölvesborg 2356 1905 3 448 80.9 0.1 19.0