Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Halland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Hylte 1241 1137 41 63 91.6 3.3 5.1
Halmstad 11495 10680 328 487 92.9 2.9 4.2
Laholm 3249 2987 88 174 91.9 2.7 5.4
Falkenberg 5547 5152 154 241 92.9 2.8 4.3
Varberg 7995 7364 208 423 92.1 2.6 5.3
Kungsbacka 9644 9135 184 325 94.7 1.9 3.4