Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Halland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Hylte 1259 1178 4 77 93.6 0.3 6.1
Halmstad 11911 11348 10 553 95.3 0.1 4.6
Laholm 3421 3217 4 200 94.0 0.1 5.8
Falkenberg 5806 5525 16 265 95.2 0.3 4.6
Varberg 8423 7940 13 470 94.3 0.2 5.6
Kungsbacka 10188 9828 10 350 96.5 0.1 3.4