Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Örebro

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Lekeberg 907 802 26 79 88.4 2.9 8.7
Laxå 778 653 31 94 83.9 4.0 12.1
Hallsberg 1866 1609 124 133 86.2 6.6 7.1
Degerfors 1324 1131 30 163 85.4 2.3 12.3
Hällefors 882 717 55 110 81.3 6.2 12.5
Ljusnarsberg 708 640 39 29 90.4 5.5 4.1
Örebro 16636 14533 442 1661 87.4 2.7 10.0
Kumla 2346 2087 128 131 89.0 5.5 5.6
Askersund 1613 1409 101 103 87.4 6.3 6.4
Karlskoga 3736 3146 85 505 84.2 2.3 13.5
Nora 1386 1219 86 81 88.0 6.2 5.8
Lindesberg 2955 2628 161 166 88.9 5.4 5.6