Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Örebro

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Lekeberg 907 844 4 59 93.1 0.4 6.5
Laxå 775 692 3 80 89.3 0.4 10.3
Hallsberg 1874 1779 4 91 94.9 0.2 4.9
Degerfors 1286 1140 1 145 88.6 0.1 11.3
Hällefors 854 760 3 91 89.0 0.4 10.7
Ljusnarsberg 697 674 0 23 96.7 0.0 3.3
Örebro 16758 16014 57 687 95.6 0.3 4.1
Kumla 2361 2261 4 96 95.8 0.2 4.1
Askersund 1570 1475 2 93 93.9 0.1 5.9
Karlskoga 3727 3275 9 443 87.9 0.2 11.9
Nora 1365 1295 7 63 94.9 0.5 4.6
Lindesberg 2943 2790 5 148 94.8 0.2 5.0