Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Gävleborg

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ockelbo 847 747 0 100 88.2 0.0 11.8
Hofors 1257 1147 2 108 91.2 0.2 8.6
Ovanåker 1500 1370 1 129 91.3 0.1 8.6
Nordanstig 1270 1151 1 118 90.6 0.1 9.3
Ljusdal 2515 2317 1 197 92.1 0.0 7.8
Gävle 11969 11034 3 932 92.2 0.0 7.8
Sandviken 4785 4387 1 397 91.7 0.0 8.3
Söderhamn 3473 3203 0 270 92.2 0.0 7.8
Bollnäs 3431 3130 0 301 91.2 0.0 8.8
Hudiksvall 4909 4498 2 409 91.6 0.0 8.3