Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Gävleborg

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ockelbo 850 706 0 144 83.1 0.0 16.9
Hofors 1265 1097 0 168 86.7 0.0 13.3
Ovanåker 1510 1295 1 214 85.8 0.1 14.2
Nordanstig 1264 1067 1 196 84.4 0.1 15.5
Ljusdal 2548 2216 2 330 87.0 0.1 13.0
Gävle 11991 10416 11 1564 86.9 0.1 13.0
Sandviken 4816 4089 2 725 84.9 0.0 15.1
Söderhamn 3559 3043 4 512 85.5 0.1 14.4
Bollnäs 3470 2930 5 535 84.4 0.1 15.4
Hudiksvall 4997 4311 2 684 86.3 0.0 13.7