Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ånge 1321 1266 1 54 95.8 0.1 4.1
Timrå 2229 2134 2 93 95.7 0.1 4.2
Härnösand 3151 3006 3 142 95.4 0.1 4.5
Sundsvall 11986 11492 6 488 95.9 0.1 4.1
Kramfors 2569 2474 2 93 96.3 0.1 3.6
Sollefteå 2594 2471 6 117 95.3 0.2 4.5
Örnsköldsvik 6819 6440 6 373 94.4 0.1 5.5