Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ånge 1331 1163 7 161 87.4 0.5 12.1
Timrå 2212 1930 7 275 87.3 0.3 12.4
Härnösand 3188 2757 10 421 86.5 0.3 13.2
Sundsvall 11917 10532 20 1365 88.4 0.2 11.5
Kramfors 2601 2259 12 330 86.9 0.5 12.7
Sollefteå 2612 2300 8 304 88.1 0.3 11.6
Örnsköldsvik 6885 5868 11 1006 85.2 0.2 14.6