Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2019
Jämtland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ragunda 739 650 4 85 88.0 0.5 11.5
Bräcke 885 775 4 106 87.6 0.5 12.0
Krokom 1705 1504 8 193 88.2 0.5 11.3
Strömsund 1527 1338 14 175 87.6 0.9 11.5
Åre 1277 1174 6 97 91.9 0.5 7.6
Berg 970 848 9 113 87.4 0.9 11.6
Härjedalen 1399 1238 6 155 88.5 0.4 11.1
Östersund 7722 6826 30 866 88.4 0.4 11.2