Sammanställning - Antal/andel kvinnor 51-70 år aktuella för inbjudan 2021
Jämtland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Kallade
i tid
Sent
kallade
Ej
kallade
Ragunda 710 690 1 19 97.2 0.1 2.7
Bräcke 854 826 3 25 96.7 0.4 2.9
Krokom 1738 1680 3 55 96.7 0.2 3.2
Strömsund 1479 1422 3 54 96.1 0.2 3.7
Åre 1308 1284 2 22 98.2 0.2 1.7
Berg 944 919 3 22 97.4 0.3 2.3
Härjedalen 1385 1341 2 42 96.8 0.1 3.0
Östersund 7571 7316 15 240 96.6 0.2 3.2