Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2023
Uppsala

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Kallade
i tid
Ej
kallade
Håbo 3720 3693 27 99.3 0.7
Älvkarleby 1417 1399 18 98.7 1.3
Knivsta 3783 3753 30 99.2 0.8
Heby 2096 2073 22 98.9 1.0
Tierp 3171 3133 38 98.8 1.2
Uppsala 46232 45894 338 99.3 0.7
Enköping 7632 7556 76 99.0 1.0
Östhammar 2966 2923 43 98.6 1.4