Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2023
Gotland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Kallade
i tid
Ej
kallade
Gotland 8691 8679 12 99.9 0.1