Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2023
Blekinge

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Kallade
i tid
Ej
kallade
Olofström 1764 1736 28 98.4 1.6
Karlskrona 9992 9878 114 98.9 1.1
Ronneby 4068 4009 59 98.5 1.5
Karlshamn 4618 4496 122 97.4 2.6
Sölvesborg 2475 2406 69 97.2 2.8