Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2023
Halland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Kallade
i tid
Ej
kallade
Hylte 1414 1361 53 96.3 3.7
Halmstad 16944 16411 533 96.9 3.1
Laholm 3703 3578 125 96.6 3.4
Falkenberg 6878 6633 245 96.4 3.6
Varberg 10242 9925 317 96.9 3.1
Kungsbacka 12831 12591 240 98.1 1.9