Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2023
Örebro

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Kallade
i tid
Ej
kallade
Lekeberg 1405 1382 23 98.4 1.6
Laxå 649 635 14 97.8 2.2
Hallsberg 2455 2400 55 97.8 2.2
Degerfors 1240 1225 15 98.8 1.2
Hällefors 758 744 14 98.2 1.8
Ljusnarsberg 552 545 7 98.7 1.3
Örebro 27923 27723 200 99.3 0.7
Kumla 3682 3661 21 99.4 0.6
Askersund 1468 1446 22 98.5 1.5
Karlskoga 4485 4410 75 98.3 1.7
Nora 1494 1479 15 99.0 1.0
Lindesberg 3278 3241 37 98.9 1.1