Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2023
Västernorrland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Kallade
i tid
Ej
kallade
Ånge 1159 1142 17 98.5 1.5
Timrå 2586 2539 47 98.2 1.8
Härnösand 3515 3448 67 98.1 1.9
Sundsvall 15596 15336 260 98.3 1.7
Kramfors 2174 2135 39 98.2 1.8
Sollefteå 2393 2337 56 97.7 2.3
Örnsköldsvik 8055 7933 122 98.5 1.5