Sammanställning - Antal/andel kvinnor 24-50 år aktuella för inbjudan 2023
Jämtland

  Antal Andel (%)
Kommun Antal
kvinnor
Kallade
i tid
Ej
kallade
Kallade
i tid
Ej
kallade
Ragunda 671 645 26 96.1 3.9
Bräcke 700 659 41 94.1 5.9
Krokom 2345 2246 97 95.8 4.1
Strömsund 1356 1306 50 96.3 3.7
Åre 2283 2218 65 97.2 2.8
Berg 908 873 35 96.1 3.9
Härjedalen 1371 1332 39 97.2 2.8
Östersund 10891 10337 549 94.9 5.0